Διεθνές Συνέδριο Δυτικής Μακεδονίας & Εβδομάδα Καινοτομίας
"Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - ΣΔΙΤ - Διεθνής Συνεργασία"
Προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δευτέρα 20 - Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
περισσότερα...>>

Ημερίδα Ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων δράσης
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ)
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006, ώρα 18:00
Αίθουσα ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Στα πλαίσια του προγράμματος k-clusters – Ανάπτυξη νέων προϊόντων με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας στην Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 28 Σεπτεμβρίου 2006, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την παρουσίαση της δράσης και των αποτελεσμάτων αυτής. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτόμων Δράσεων «Knowledge Clusters στη Δυτική Μακεδονία» - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006.

Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι ιπτάμενης τέφρας, εκ των οποίων μόνο το 10% απορροφάται από την τσιμεντοβιομηχανία. Η υπόλοιπη ποσότητα της παραγόμενης ιπτάμενης τέφρας εναποτίθεται στα ορυχεία της ΔΕΗ. Η αξιοποίηση επομένως της ιπτάμενης τέφρας θα συμβάλει τόσο στην τόνωση της τοπικής οικονομίας όσο και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Το παρόν πρόγραμμα είχε ως σκοπό να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, όπως επίσης και το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση και την χρήση της ιπτάμενης τέφρας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε η παραγωγή πιλοτικών προϊόντων με τη χρήση ιπτάμενης τέφρας για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε συνεργασία με την ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. και το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΑΠΘ.

Την ημερίδα παρακολούθησε με ενδιαφέρον το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής των δομικών υλικών, ενώ την ημερίδα χαιρέτησε ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Ιορδάνης Ανδρεάδης, ο βουλευτής Ν. Κοζάνης κ. Νίκος Τσιαρτσιώνης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Νίκος Κοϊμτζίδης.

18.00 Προσέλευση
18.15 Χαιρετισμοί
18.30 Γιάννης Φάλλας - Project Manager k-clusters
k-clusters, Καινοτόμες Δράσεις στην Δυτική Μακεδονία (αρχείο 433ΚΒ)
18.45 Νικόλαος Κούκουζας, Δήμητρα Παπανικολάου - ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ
k-clusters – Ανάπτυξη νέων προϊόντων με την χρήση Ιπτάμενης Τέφρας - Αποτίμηση του προγράμματος - Προοπτικές εξέλιξης (αρχείο 1190 KΒ)
19.00 Ιωάννα Παπαγιάννη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παραγωγή Κυβόλιθων Πεζοδρόμησης με χρήση Ιπτάμενης Τέφρας Πτολεμαΐδας (αρχείο 1110 KB)
19.15 Χρήστος Κουτσαρδάκης, Μηνάς Γκίνου – ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε
Ιπτάμενη Τέφρα – Απόκτηση Τεχνογνωσίας για Μελλοντική Χρήση (αρχείο 1390 KΒ)
19.30 Συζήτηση - Συμπεράσματα
20.00 Μπουφέ


(αρχείο 43 ΚΒ)Αφίσα της ημερίδας

 


(αρχείο 2900 ΚΒ)
Πρακτικά της ημερίδας

 


(αρχείο 969 ΚΒ)
Leaflet


AshTech 2006 : Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Coal Fired Power Station Ash"
διοργανώνεται από το United Kingdom Quality Ash Association (UKQAA)
14 - 17 Μαίου 2006
Birmingham, Μ. Βρεττανία
περισσότερα...>>


Τρίτο Ετήσιο Συνέδριο για την Ιπτάμενη Τέφρα και τις Εφαρμογές της
στα πλαίσια του Εθνικού Συνεδρίου για την Τεχνολογία στον Περιορισμό Φυσικών Καταστροφών (TechDIM 2006)
28 Ιανουαρίου 2006
Paralakhemundi, Orissa, ΙΝΔΙΑ
περισσότερα...>>


Διεθνές Συνέδριο για την Ιπτάμενη Τέφρα
4-7 Δεκεμβρίου 2005
Νέο Δελχί, ΙΝΔΙΑ
Οργάνωση : Πρόγραμμα Χρήσης Ιπτάμενης Τέφρας, TIFAC, DST, Κυβέρνηση της Ινδίας
περισσότερα...>>


 

1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση
24-26 Νοεμβρίου2005
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αμφιθέατρο Αλ. Τσιούμης, Κτίριο Τοπογράφων ΑΠΘ
Οργάνωση: ΕΒΙΠΑΡ
περισσότερα...>>


 

Ημερίδα με θέμα : "Σχέδιο Εθνικών Προδιαγραφών για την Αξιοποίηση Τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε Ασβέστιο"
22 Ιανουαρίου 2005
Κοζάνη
 

Άποψη της αίθουσας κατά τη διάρκεια
της ημερίδας

Στις 22 Ιανουαρίου 2005, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: "Σχέδιο Εθνικών Προδιαγραφών για την αξιοποίηση τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο". Την ημερίδα διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της δράσης που υλοποιεί το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ με τίτλο: ¨Ανάπτυξη νέων προϊόντων για την χρήση Ιπτάμενης Τέφρας, και ειδικότερα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ και του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Περιφερειακού Προγράμματος Καινοτόμων Δράσεων «Knowledge Clusters στη Δυτική Μακεδονία» - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006.


Σύσκεψη της επιτροπής σύνταξης του σχεδίου
και εκπροσώπων φορέων

Το σχέδιο Εθνικών Προδιαγραφών αξιοποίησης της ιπτάμενης Τέφρας, υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ / ΤΔΜ. Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε μετά από δημόσια διαβούλευση, ενώ η ομάδα σύνταξης του σχεδίου αποτελούνταν από έγκριτους, ειδικούς στο θέμα ακαδημαϊκούς επιστήμονες, εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΗ, του ΕΛΟΤ, των Τσιμεντοβιομηχανιών και του ΣΕΒΕΣ.
Η προώθηση του σχεδίου προδιαγραφών χρήσης της Ιπτάμενης τέφρας από την πολιτεία, ανοίγει τον δρόμο της εναλλακτικής ανάπτυξης, και αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ελληνικών τεφρών σε διάφορες εφαρμογές στις κατασκευές, όπως:

  • Μαζικές κατασκευές (τοίχοι αντιστήριξης, φράγματα, μπλόκια)
  • Δύσκαμπτα οδοστρώματα, πίστες αεροδρομίων
  • Διαχωριστικά δρόμων, New Jersey
  • Κρασπεδόρειθρα οδών, διαμόρφωση και κοιτοστρώσεις γηπέδων
  • Προϊόντα σκυροδέματος όπως: τριγωνικές τάφροι, στραγγιστήρια, κράσπεδα, κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, άοπλοι τσιμεντοσωλήνες
  • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για επισκευές και σταθεροποίηση σηράγγων

Ο χαιρετισμός του υπουργού Μακεδονίας Θράκης
και το προεδρείο της ημερίδας

Την ημερίδα παρακολούθησε μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Τσιαρτσιώνης, ο Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Κουλουμπής, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης κ. Λωτίδης και κ. Βλατής, οι αντινομάρχες Κοζάνης κ. Ιωακειμίδης και κα Μπούρτσου και Φλώρινας κ. Τσιώκας, οι δήμαρχοι κ. Ζαμανίδης και κ. Μηχαηλίδης, οι αντιδήμαρχοι Κοζάνης κ. Βασδάρης και κα. Δαβιδοπούλου, ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ καθώς και οι εκπρόσωποι κομμάτων κ. Κάτανας (ΠΑΣΟΚ) και κ. Γκάσης (Συνασπισμός). Επίσης, συμμετείχε η κα Μοροπούλου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, καθώς και πλήθος στελεχών της ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
17.30 Προσέλευση
18.00 Χαιρετισμοί
18.30 Ν. Κοϊμτσίδης, Π.Μ., Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ
"Ιστορικό της σύστασης του σχεδίου και προοπτικές"
18.45 Ι. Παπαγιάννη, Π.Μ. και Χ.Μ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
"Η σκοπιμότητα του σχεδίου για την αξιοποίηση της Ελληνικής Ιπτάμενης τέφρας"
19.00 Στ. Τσίμας, Χ.Μ., Καθηγητής ΕΜΠ
"Δομή και κύρια σημεία του σχεδίου"
19.15 Ελ. Τσικαρδάνη, Χ.Μ., επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ
"Παρουσίαση μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του εργοστασίου επεξεργασίας Ιπτάμενης Τέφρας"
19.30–20.00 Τοποθετήσεις φορέων – επιστημονικής ομάδας
20.00–21.00 Διάλογος

 


(αρχείο 421 ΚΒ)
Σχέδιο Εθνικών Προδιαγραφών για την αξιοποίηση τέφρας υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο

 


(αρχείο 24 ΚΒ)
Ομάδα Σύνταξης

 


(αρχείο 79 ΚΒ)
Εισήγηση του
Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ,
Ν. Κοϊμτσίδη, ΠΜ

 


(αρχείο 1550 KΒ)
Εισήγηση της
καθ. ΑΠΘ
Ι. Παπαγιάννη, ΠΜ,ΧΜ

 


(αρχείο 183 ΚΒ)
Εισήγηση του
καθ. ΕΜΠ
Στ. Τσίμα, ΧΜ

 


(αρχείο 3026 KΒ)
Εισήγηση των
Ελ.Τσικαρδάνη, XM,
Δ.Παπανικολάου, XM
επιστημονικών
συνεργατών ΙΤΕΣΚ

 


(αρχείο 49 ΚΒ)
Συμπεράσματα Ημερίδας

 


(αρχείο 33 ΚΒ)
Ενέργειες και αποφάσεις για την κυκλοφορία του προϊόντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο